Condensator 12,5 UF

Condensator 12,5 UF 450V
Condensator 12,5 UF 450V Condensator pornire motor
Condensator 12, 5 UF 450V
15,00 RON
Condensator de motor 12,5 UF 450V
Condensator de motor 12,5 UF 450V Condensator pornire motor
Condensator de motor 12, 5 UF 450V
15,00 RON